Sơ kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ: Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn

19/07/2012
Ngày 19/7/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang nêu bật vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác Cảnh vệ trong bảo vệ sự an toàn của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế, các cơ quan trọng yếu và các hoạt động quan trọng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, để thể chế hóa công tác Cảnh vệ, ngày 02/4/2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XI) đã ban hành Pháp lệnh Cảnh vệ quy định về đối tượng Cảnh vệ, biện pháp và chế độ Cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong công tác Cảnh vệ.

Sau 07 năm thực hiện Pháp lệnh, lực lượng Cảnh vệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Pháp lệnh Cảnh vệ cũng cho thấy còn một số vấn đề khó khăn, vướng mắc cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với các luật và pháp lệnh khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả 07 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ, Nghị định số 128 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Cảnh vệ, các văn bản của Bộ Công an về công tác Cảnh vệ; làm rõ những việc làm được, chưa làm được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện Pháp lệnh Cảnh vệ, các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác Cảnh vệ thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong tình hình mới, công tác Cảnh vệ nói chung, hoạt động của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân nói riêng phải tiếp tục được tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả để trong bất cứ tình huống nào cũng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu, cơ quan trọng yếu của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các cuộc mít tinh, hội nghị quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phải nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ Cảnh vệ (kể cả trí tuệ và sức khoẻ) và trang bị vũ khí, phương tiện nghiệp vụ cần thiết để làm tốt công tác Cảnh vệ; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành và quần chúng nhân dân về nội dung Pháp lệnh Cảnh vệ; tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ những nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh Cảnh vệ; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy nhằm tổ chức thực hiện có kết quả công tác Cảnh vệ, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, có biện pháp khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch, bọn tội phạm lợi dụng phá hoại hoặc gây hậu quả xấu, bảo đảm quản lý chặt và kiểm soát được tình hình, mọi việc liên quan đến công tác Cảnh vệ ở từng mục tiêu./.
 

An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website