Thứ trưởng Lương Tam Quang dự, chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Cục Ngoại tuyến

12/01/2022
Ngày 12/01/2022, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 của Cục Ngoại tuyến.

Năm 2021, trước khó khăn của tình hình dịch bệnh Covid-19, Cục Ngoại tuyến đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả chung của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Nổi bật, Cục Ngoại tuyến đã phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đã quan tâm hơn việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn nghiệp vụ; tập trung hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng, tập huấn công tác nghiệp vụ cơ bản cho hệ lực lực lượng, tạo cơ sở thống nhất nhận thức, thực hiện công tác trong toàn lực lượng thời gian tới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống tiếp tục được Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến quan tâm lãnh đạo và đạt nhiều kết quả, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; phát động phong trào thì đua thiết thực, hoạt động của các tổ chức đoàn, hội tạo không khí sôi nổi trong toàn đơn vị. 
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng ngoại tuyến đã đạt được trong năm 2021. Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Ngoại tuyến tiếp tục cụ thể hoá, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; cụ thể hoá nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 để xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi cụ thể, chú ý những giải pháp có ý nghĩa đột phá nhằm xây dựng lực lượng ngoại tuyến đến năm 2025 thực sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị.

 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Ngoại tuyến tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản của hệ lực lượng; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, tích cực nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Đồng chí cũng lưu ý Cục Ngoại tuyến phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành các quy định, quy chế, quy trình công tác đi đôi với coi trọng công tác giáo dục chính trị; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ; quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các mặt công tác. 
 
Trần Xuân
Tin mới
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website