Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

04/08/2020
Chiều 04/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong từng giai đoạn cụ thể, Đảng ủy Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Triển khai tốt các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ, thực hiện các công tác trọng tâm theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, trong đó đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng hồ sơ nghiệp vụ.
 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Đại hội.


Đảng ủy Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, bám sát tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ cả nước nói chung, Cục Hồ sơ nghiệp vụ nói riêng, chỉ đạo chuyên môn cụ thể hóa các nội dung công tác vào chương trình, kế hoạch của đơn vị. Qua đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quán triệt cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn trước tình hình, nhiệm vụ mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Cục Hồ sơ nghiệp vụ.


Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được nêu trong Báo cáo chính trị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, thời gian tới, trước những khó khăn, thách thức của bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, nhất là tốc độ đột phá của cuộc Cách mạng 4.0 và mặt trái của cuộc Cách mạng này sẽ tiềm ẩn về sự gia tăng của tội phạm. Qua đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, dân chủ tập trung, chỉ huy thống nhất, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là tính nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Cục Hồ sơ nghiệp vụ.


Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hồ sơ nghiệp vụ cần quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác hồ sơ nghiệp vụ; chủ động đáp ứng tối đa yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an. Đảm bảo nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống lộ lọt bí mật nhà nước, đa dạng hoá công tác thu thập thông tin...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

 

 

Mộc Trà
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website