Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội: Triển khai Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật

16/11/2012
Ngày 15/11/2012, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 08/BCA-X11của Bộ Công an và Kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND). Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH chủ trì Hội nghị. 

 

Các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH ký cam kết thi đua thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an và Kế hoạch của Tổng cục về tăng cường công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật.
 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Tô Thường nhấn mạnh: Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 08 về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) nhằm tạo nên những chuyển biến tích cực thực sự, sâu sắc hơn nữa, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tiếp theo, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, tư thế, tác phong và kỹ thuật, chiến thuật quân sự, võ thuật CAND. Thường xuyên tổ chức mở lớp tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật, kết hợp với nghiên cứu nguyên tắc, phương pháp công tác và lề lối làm việc; động viên khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH đã ký cam kết thi đua thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an và Kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật CAND…/.
 

Khánh Hường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website