Tổng cục V - Bộ Công an: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

24/09/2012
Ngày 24/9/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục V – Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.  

 

Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị. 

 

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục V theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nêu rõ: Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục V luôn quan tâm sâu sắc, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời không ngừng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; chủ động, nhạy bén nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường rèn luyện bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, với nhân dân và dân tộc Việt Nam; ra sức học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, góp phần đắc lực vào quá trình hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

 Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Tân nhấn mạnh việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục V cần đánh giá đầy đủ những ưu điểm đã đạt được và những mặt còn tồn tại trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Tổng cục V, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục V sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; tăng cường đoàn kết thống nhất, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…/.
 

Ngọc Nhi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website