Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012

19/07/2012
Ngày 18/7/2012, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương (ĐUCATW), Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của ĐUCATW về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2012 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2012, trong 6 tháng đầu năm, toàn thể cán bộ chiến sĩ Văn phòng Bộ đã đoàn kết phấn đấu, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu, đề ra nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể, đề cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác nắm tình hình; thu nhận, tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin, nhất là các vụ việc đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, báo cáo kịp thời và chủ động tham mưu, đề xuất ĐUCATW, lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an 6 tháng đầu năm 2012; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”.
 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012 Văn phòng Bộ Công an.


Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo toàn diện, quyết liệt hơn; chú trọng xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chiến sĩ. Đảm bảo tốt các mặt công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật, phục vụ có hiệu quả công tác, đời sống của cán bộ chiến sĩ, đã tác động tích cực và tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng chính trị, kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bên cạnh việc khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng chí Chánh Văn phòng Bộ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác cần sớm khắc phục; đồng thời nhấn mạnh một số mặt công tác trọng tâm và các giải pháp cần tập trung chỉ đạo, thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012./.
 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website