Tổng cục An ninh I, Bộ Công an: Đấu tranh có hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

03/07/2014
Ngày 02/7/2014, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2014, Tổng cục An ninh I đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chương trình công tác đặt ra v sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an. Chủ động nắm chắc địa bàn, chủ động đánh giá và dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra các chủ trương, quyết sách phù hợp về đối nội, đối ngoại; đấu tranh có hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả các mặt công tác trọng tâm, Đảng bộ và lãnh đạo Tổng cục An ninh I đã xây dựng và triển khai thực hiện hàng chục kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước. Quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ Công an, Quy chế làm việc của Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục An ninh I tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng, phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị trong, ngoài Tổng cục và Công an các địa phương trên các mặt công tác.

Thứ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công cho các tập thể và cá nhân.


Trong 15 mặt công tác đã đạt được, đáng chú ý là việc triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác pháp chế, cải cách hành chính và nghiên cứu khoa học năm 2014; quán triệt thi hành Hiến pháp năm 2013 trong Tổng cục; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác quản lý xuất, nhập cảnh; Chương trình cải cách hành chính của Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của Bộ Công an, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân… Sơ kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2014, có 18 tập thể cấp Phòng, 05 tập thể cấp Đội và 223 cá nhân có thành tích xuất sắc được lãnh đạo Tổng cục An ninh I tặng Giấy khen.

Tại Hội nghị, có 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì và 01 cá nhân được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 07 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất trong công tác, chiến đấu và và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” từ năm 2011 đến năm 2013 được trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”.  

Thứ trưởng Tô Lâm thát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm chúc mừng những thành tích đạt đạt được của lực lượng An ninh nói chung và cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh I nói riêng.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đến công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tốt an ninh nội địa; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; chú trọng công tác xây dựng lực lượng, chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sỹ cũng như công tác tổ chức cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật…/.

Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website