Tổng cục V - Bộ Công an: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao

06/01/2015
Ngày 06/1/2014, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của Tổng cục V - Bộ Công an.

Trong năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Tổng cục V – Bộ Công an đã không ngừng nỗ lực, triển khai có hiệu quả các mặt công tác, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ, ngành nhiều nội dung mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý…

Thứ trưởng Trần Việt Tân phát biểu tại Hội nghị.Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc Tổng cục V đã đạt được; khẳng định trong thành tích vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân có đóng góp quan trọng, xứng đáng của
cán bộ chiến sĩ Tổng cục V. Sau khi nêu rõ tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự, Thứ trưởng Trần Việt Tân nhấn mạnh, thời gian tới lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Tổng cục V cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, mưu trí, sáng tạo trong việc tổ chức tốt công tác nắm tình hình; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề chiến lược; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, Trung tướng Đặng Xuân Loan, Tổng cục trưởng Tổng cục V khẳng định trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Tổng cục V sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích, chiến công mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…/.

Việt Hưng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website