Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân triển khai công tác năm 2012

22/12/2011
Ngày 21/12/2011, tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai chương trình nhiệm vụ công tác XDLL CAND năm 2012.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục XDLL CAND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ.

Theo đánh giá của Tổng cục XDLL CAND, trong năm 2011, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chủ trương của Đảng ủy CATW, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, chủ động triển khai các mặt công tác XDLL CAND đảm bảo tiến độ và cơ bản hoàn thành, đạt kết quả tốt. 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong lĩnh vực XDLL CAND là: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, quy trình công tác, tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân của cán bộ chiến sỹ; Tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, lực lượng trực tiếp chiến đấu; Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ chiến sỹ Công an được tổ chức thực hiện nghiêm túc, mang lại nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực công tác Công an ngay từ đơn vị cơ sở.

 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2012, Tổng cục XDLL CAND đề ra 6 công tác trọng tâm cần thực hiện, trong đó bao gồm 3 nhiệm vụ trọng tâm như năm 2011. Thêm vào đó, Tổng cục sẽ tham mưu đề xuất Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ xem xét thực hiện chủ trương bố trí Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và Trưởng Công an huyện không phải là người địa phương. Tập trung củng cố, xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Công an các cấp thật sự tiêu biểu, gương mẫu về mọi mặt, có năng lực quản lý, điều hành hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực trong công tác XDLL như tuyển sinh, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, thi đua, khen thưởng…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những kết quả thành tích và những nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sỹ Tổng cục XDLL CAND đã đạt được trong năm vừa qua.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của lãnh đạo Bộ và chương trình công tác XDLL năm 2012 đã đề ra, đồng chí Bộ trưởng lưu ý Tổng cục XDLL cần tham mưu, giúp Bộ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sỹ CAND. Nghiên cứu đề xuất đổi mới công tác tuyển sinh, tuyển dụng; chú ý chất lượng cán bộ; tăng cường tuyển dụng số tốt nghiệp đại học ngành ngoài vào Công an.

Tập trung nghiên cứu đồng bộ hệ thống chính sách, chế độ đãi ngộ; trước hết nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đối với một số lực lượng trực tiếp chiến đấu, công tác ở địa bàn khó khăn, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, công việc nặng nhọc, nguy hiểm.

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND, gắn đào tạo với công tác chiến đấu và XDLL CAND; mở một số mã ngành đạo tạo mới; mở các khóa học cho cán bộ lãnh đạo…/.
 

Song Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website