Văn phòng Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

10/07/2014
Chiều 09/07/2014, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014; triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự, chỉ đạo; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2014, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ đã chủ động xây dựng và ban hành Nghị quyết, chương trình công tác và kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm của Văn phòng năm 2014; tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tập thể và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong đơn vị ngày càng được nâng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trong Văn phòng Bộ; nâng cao sức chiến đấu của đảng viên tại các cơ sở Đảng.

Nhân dịp này, Văn phòng Bộ có 1 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 5 tập thể, 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu hoan nghênh kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ; đặc biệt đánh giá cao những cải tiến, đổi mới có hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ để thực hiện tốt các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT); trong đó đã chủ động nắm và xử lý kịp thời các thông tin nóng xảy ra vừa qua.
 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

 
Chỉ đạo công tác Văn phòng thời gian tới, sau khi phân tích kỹ và dự báo những khả năng diễn biến của tình hình ANTT. Đồng chí Thứ trưởng thường trực đã nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Bộ; trong đó nhấn mạnh phải chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Đảng ủy CATW và Chỉ thị 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động năm 2014 của lực lượng CAND “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong Văn phòng Bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Tuấn Thành
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website