Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ CSGT trong sáng, thanh lịch, thân thiện, tận tuỵ phục vụ nhân dân

04/06/2015
Ngày 04/6/2015, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

5 năm qua, Cục CSGT đã khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, chủ động làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các mặt công tác nghiệp vụ. Quan tâm, chăm lo, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đủ sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng và duy trì phong trào thi đua sâu rộng, toàn diện, thường xuyên. Qua thực hiện các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đã góp phần tạo sự chuyển biến mới về nhận thức, hành động, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, nhiệt huyết của cán bộ, chiến sỹ trong công tác chuyên môn và trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo, nhạy bén trong công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân...
 
Với những thành tích, chiến công đạt được trên các mặt công tác 5 năm qua, Cục CSGT vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhì; Chính phủ tặng 04 Cờ thi đua xuất sắc; Bộ Công an tặng 04 Cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm tập thể, cá nhân thuộc Cục được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Công an, các cấp và các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý...

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được và những thành tích, chiến công của lực lượng CSGT nói chung, Cục CSGT nói riêng.


Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Cục CSGT cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; cụ thể hoá các kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân, góp phần tạo sự chuyển biến về chất phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng CSGT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị.


Lãnh đạo Cục CSGT quan tâm chỉ đạo, duy trì, thúc đẩy phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đi vào thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả tích cực, tránh phô trương hình thức, được thể hiện bằng những công việc cụ thể hàng ngày, năng xuất, chất lượng cao. Trước mắt, cần triển khai tốt phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi nhân tố tiêu cực.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, gắn với thực hiện tốt chế độ, chính sách cán bộ. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị; vai trò nòng cốt, xung kích của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, xây dựng văn hoá ứng xử, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, ý thức trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo, nhạy bén, công tâm trong công tác, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực…., xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ CSGT trong sáng, thanh lịch, thân thiện, tận tuỵ phục vụ nhân dân, ngày càng được nhân dân và bạn bè quốc tế tin yêu, quý trọng...

Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website