Hết lòng vì công việc

23/10/2019
Qua 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương. Đó là sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, Trung tá Hồ Tựu Khiết, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh là một trong những cá nhân có nhiều đóng góp tích cực.

Thời gian qua, tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có nhiều diễn biến khá phức tạp, nhất là tình trạng người sử dụng, người nghiện ma túy ngày càng tăng, từ đó làm gia tăng tội phạm về ma túy và địa bàn có ma túy, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự, an toàn xã hội. Trong khi đó, các quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy có những bất cập, chồng chéo, khó thực hiện. 

Từ thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, Trung tá Hồ Tựu Khiết đã trực tiếp nghiên cứu, đánh giá những bất cập, khó khăn, chồng chéo trong các quy định của pháp luật về xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy, cũng như tình hình, thực trạng chung của tệ nạn ma túy, công tác phòng, chống tội phạm và cai nghiện đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đồng chí đã đề xuất lãnh đạo đơn vị tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai quyết liệt các chủ trương, quy định về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh Trà Vinh, góp phần ngăn ngừa nguy cơ mất ổn định về trật tự xã hội do người nghiện gây ra, kiềm chế, kéo giảm tình trạng người nghiện gia tăng, ngăn ngừa điều kiện làm phát sinh tội phạm. Bên cạnh đó, đồng chí còn tham mưu lãnh đạo đơn vị ban hành 04 Công văn đề xuất các bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy định của pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc, bất cập trong công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trung tá Hồ Tựu Khiết.

 

Để tạo sự thống nhất, khắc phục khó khăn trong áp dụng pháp luật trong công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy, năm 2016, Trung tá Khiết đã trực tiếp xây dựng “Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Sở Tư pháp tỉnh ký ban hành. Để Quy chế được thực hiện hiệu quả, đồng chí nghiên cứu sâu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trực tiếp xây dựng bộ quy trình và các biểu mẫu thực hiện công tác xử lý hành chính, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tham mưu lãnh đạo ban hành, giúp lực lượng Công an toàn tỉnh và các ban, ngành có liên quan dễ dàng trong quá trình thực hiện. Đồng thời, Trung tá Khiết đã tham mưu tổ chức tập huấn cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng nòng cốt ở xã, phường, thị trấn về công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy, giúp cho các lực lượng này nâng cao năng lực, nắm vững các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, đồng chí luôn thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi chặt chẽ các mặt công tác thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, kịp thời tham mưu lãnh đạo hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương. Từ đó, các mặt công tác lập hồ sơ, tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh khá hiệu quả. Công tác phát hiện, thu thập tài liệu xác định tình trạng nghiện được tập trung thực hiện, lực lượng Công an toàn tỉnh đã gọi hỏi, kiểm tra 5.870 lượt đối tượng ma túy, qua đó, phát hiện 3.305 lượt đối tượng dương tính với ma túy, làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện 389 đối tượng. Việc áp dụng các biện pháp giáo dục, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc được tăng cường, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 364 đối tượng. Công tác điều trị nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế được quan tâm, có 81 người nghiện heroin đăng ký cai nghiện. Lực lượng Công an phối hợp với các ngành có liên quan lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 204 đối tượng.

Với những thành tích đã đạt được, qua sơ kết 03 năm thực hiện “Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, Trung tá Hồ Tựu Khiết vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen.

 

Hồng Dương
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website