Làm Chứng minh nhân dân tại nhà - công việc thầm lặng và hình ảnh đẹp của người Công an trong lòng nhân dân

05/12/2018
“Công an phải là đầy tớ dân. Đã là đầy tớ dân thì Công an phải ra sức bảo vệ nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân”. Đó là lời Huấn thị của Bác Hồ kính yêu dành cho lực lượng Công an nhân dân tại Trường Công an Trung cấp - Khóa I năm 1950. Thấm nhuần lời dạy sâu sắc ấy, gần 70 năm qua, lớp lớp thế hệ Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Ngãi nói riêng luôn khắc ghi và làm theo lời Bác dạy, ra sức phục vụ nhân dân bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Làm Chứng minh nhân dân (CMND) vào ngày thứ Bảy và làm CMND tại nhà là một trong số những việc làm cụ thể đó.

Đối với Công an huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi, làm CMND vào ngày thứ Bảy là một trong những công tác thường xuyên của đơn vị; tùy theo tình hình từng địa phương mà có thể tổ chức 01 lần/quý - 01 lần/tháng. Các địa bàn được lựa chọn thường là những xã vùng sâu, vùng xa hoặc cách xa trung tâm huyện, thành phố, đường xá đi lại khó khăn, nhân dân chưa có điều kiện để đổi, làm lại, làm mới CMND. Riêng đối với các trường hợp là người già yếu, người khuyết tật không thể đi lại được, lực lượng Công an tổ chức làm CMND tại nhà.

Việc làm trên của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, giúp nhân dân hiểu hơn về công việc của các đồng chí, giúp xóa đi khoảng cách giữa cán bộ và người dân, chỉ còn lại tình cảm quân dân sâu sắc, từ đó, góp phần tạo dựng những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân. 

 
 

Những hình ảnh đẹp của Công an tỉnh Quảng Ngãi khi làm CMND tại nhà

cho nhân dân.

 

Đối với lực lượng Công an, làm CMND vào thứ Bảy hoặc làm CMND tại nhà là cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với nhân dân, để tuyên truyền những chính sách pháp luật mới của Nhà nước, nhất là về cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội để nhân dân biết và thực hiện các quyền lợi của mình; bên cạnh đó, qua công tác tiếp xúc, có thể tìm hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biết được dân mong muốn điều gì, kỳ vọng điều gì vào lực lượng Công an nhân dân nói riêng và về lực lượng công chức cũng như cơ chế, chính sách của Nhà nước. Từ đó, mỗi đồng chí tự có những sự điều chỉnh cho phù hợp và phục vụ công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Bộ Chính trị về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới” trong toàn lực lượng Công an tỉnh đặt ra cho lực lượng Công an, nhất là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Chính vì vậy, lực lượng Công an nhân dân nói riêng, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói chung phải trang bị cho bản thân những tri thức cần thiết, cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để ngày càng thấm nhuần hơn lời Bác dạy, học tập và làm theo tấm gương vĩ đại của Người, trở thành lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất, được dân tin yêu nhất, nhận được sự ủng hộ của nhân dân nhiều nhất, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website