Trung tá Công an xuất sắc, tiêu biểu

26/03/2018
Luôn tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó là nhận xét của nhiều người khi nói đến Trung tá Nguyễn Thị Thu, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác Hội và phong trào phụ nữ… đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Là nữ cán bộ trong lực lượng An ninh nhân dân, những năm qua, Trung tá Nguyễn Thị Thu luôn nỗ lục phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn và phát huy tốt truyền thống của phụ nữ Việt Nam: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến. Trong công tác chuyên môn, đồng chí Thu được lãnh đạo đơn vị giao nhiều trọng trách như: Theo dõi công tác hồ sơ nghiệp vụ, tổ chức cán bộ, pháp chế, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi đua khen thưởng… Ngoài ra, đồng chí Thu còn trực tiếp theo dõi, quản lý, thanh toán các nguồn kinh phí, công tác đời sống của đơn vị. Bằng đó đầu việc, song đồng chí Thu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đề ra các nội dung, yêu cầu để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tổ chức và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh kinh tế nông thôn và các chuyên đề công tác khác.

Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và các đội nghiệp vụ thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, cũng như triển khai các văn bản hướng dẫn về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thông tư số 23/TT-BCA, ngày 27/4/2012, của Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được 100% cơ quan, doanh nghiệp duy trì thực hiện và được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ra Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự”. Hàng năm, đồng chí Thu chủ động tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với đơn vị thi đua làm tốt công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị, thanh quyết toán kịp thời, không để tồn đọng; quản lý tốt tài sản, phương tiện vũ khí đã được trang cấp. Các báo cáo định kỳ các chuyên đề được thực hiện đúng tiến độ, thời gian quy định.

Trung tá Nguyễn Thị Thu.


Ngoài công tác chuyên môn, với trách nhiệm Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng An ninh Kinh tế, Trung tá Thu luôn chủ động triển khai tới toàn thể hội viên thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ngành cũng như Hội Phụ nữ cấp trên; đồng thời, trực tiếp chỉ đạo Hội Phụ nữ đơn vị tập trung vào các mục tiêu, chương trình công tác lớn của phụ nữ. Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và Nghị quyết liên tịch về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phối hợp với Đoàn Thanh niên của đơn vị tổ chức các hoạt động nhân Tháng Thanh niên; giao lưu kết nghĩa với các chi đoàn bạn trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tham gia các phong trào do Hội Phụ nữ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang phát động, đều đoạt giải cao.

Với những nỗ lực của bản thân và sự tin yêu, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, Trung tá Nguyễn Thị Thu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong hai năm liền 2016, 2017, đồng chí Thu liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tặng nhiều Giấy khen trong công tác chuyên môn và tham gia các phong trào. Đặc biệt, trong Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/2018) do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang tổ chức, Trung tá Nguyễn Thị Thu là 01 trong 08 cán bộ nữ được Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tặng Giải thưởng Phụ nữ Công an Hà Giang xuất sắc, tiêu biểu năm 2017.


Thu Hà
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website