Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 và triển khai công tác 2012 trong Đảng bộ Công an Trung ương

15/02/2012
Ngày 15/2/2012 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 trong Đảng bộ CATW. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra (UBKT) TW; đại diện lãnh đạo các Ban TW Đảng; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Tổng cục III, Văn phòng Đảng ủy CATW, Thành viên UBKT Đảng ủy CATW và thư ký lãnh đạo Bộ; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, phòng chức năng; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT và ủy viên chuyên trách UBKT đảng ủy các tổng cục, bộ tư lệnh; Chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy CATW…

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự Hội nghịBáo cáo tổng kết công tác đảng năm 2011 tại Hội nghị đã nêu rõ, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự năm 2011 có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, Đảng ủy CATW đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các lực lượng chức năng tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND có chuyển biến tích cực, công tác giáo dục chính trị được duy trì thường xuyên, công tác cán bộ được quan tâm và kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hoạt động của các đoàn thể quần chúng có hiệu quả hơn.

Về công tác kiểm tra, giám sát, năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các mặt công tác. Đảng ủy CATW đã ra nghị quyết chuyên đề, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho cả nhiệm kỳ; chủ trì sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm theo đúng thẩm quyền; kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp; quan tâm về chế độ chính sách, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ năm 2011 đã đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, với tinh thần “Dân chủ -Trí tuệ - Đoàn kết và Hiệu quả”, các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, bám sát trọng tâm, trọng điểm, nhiều ý kiến cụ thể và thiết thực, nội dung có chất lượng, đi sâu vào việc đánh giá những tồn tại, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng, công tác đổi mới, kiện toàn và nâng cao hiệu quả các cơ quan tham mưu cấp ủy, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát.Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATW tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác và Chương trình công tác năm 2012 của Đảng ủy CATW, với tư tưởng chỉ đạo “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”, đồng thời thực hiện tốt tám nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhấn mạnh một số công tác sau:

Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp, kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra phá hoại, khủng bố, bạo loạn; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, chú trọng các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động băng nhóm kiểu “xã hội đen”, tội phạm người nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường, tội phạm kinh tế và tội phạm tham nhũng; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm tội cao hơn năm 2011, xử lý đúng pháp luật, không để oan sai.

Tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng kết hợp với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, gây rối nội bộ. Chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, không để kẻ địch và tội phạm tấn công, mua chuộc, lôi kéo; giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, chiến sỹ Công an.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp dưới xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy trình công tác của Ngành; chú ý phát hiện, kiểm tra kịp thời các dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị để xảy ra sai phạm.

Đảng bộ CATW và các tổ chức Đảng trong CAND cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (NQTW4) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tích cực góp phần phục vụ cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo thực hiện thắng lợi NQTW4. Thông qua việc thực hiện NQTW4 để không ngừng xây dựng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh./.
 

H.G
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website