Nhân rộng hơn nữa các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

11/07/2014
Ngày 10/07/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (V28) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014, nêu rõ: Đảng ủy, lãnh đạo Cục V28 đã chỉ đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác được Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ giao cho; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu phục vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có tính chiến lược về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức quần chúng được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Cán bộ, đảng viên yên tâm, phấn khởi, đoàn kết, thống nhất, tích cực công tác góp phần hoàn thành xuất sắc công tác trọng tâm và đột xuất của đơn vị, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Một số kết quả nổi bật là: Đã tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA và Kế hoạch 194/KH-BCA của Bộ Công an về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; ban hành Kế hoạch số 115/KH-BCA-V28, ngày 08/4/2014 “Đẩy mạnh công tác xây dựng toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, trong tình hình mới”; phối hợp với Cục Dân quân tự vệ (Bộ Quốc phòng) tổ chức giao ban công tác phối hợp năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014. Nhận, thẩm định, trình lãnh đạo Bộ khen thưởng 191 Cờ thi đua; 737 Bằng khen tổng kết phong trào 2013 và khen chuyên đề, đột xuất năm 2014; phối hợp với Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong CAND, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận thiết thực, hữu ích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đóng góp những sáng kiến nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào, cũng như kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo cấp trên các giải pháp để hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn…

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Cục V28 được Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương những kết quả Cục V28 đã đạt được trong thời gian vừa qua; chỉ đạo nhiệm vụ công tác thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Cục V28 cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW và Bộ Công an; chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình có liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, trật tự, kỷ cương, kỷ luật và chấp hành điều lệnh CAND. Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 và Kế hoạch 191 của Bộ Công an về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh; Cục V28 phải nhận thức được sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTQ hiện nay rất phức tạp, phải gắn nội dung phong trào với nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, với tình cảm, tình yêu nước của nhân dân. Tăng cường phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc; làm tốt công tác tuyên truyền để giúp người dân hiểu rõ hơn về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, phong trào bảo vệ ANTQ phải gắn với các quyền, lợi ích của các doanh nghiệp; từ thực tiễn phát hiện được những cá nhân, tập thể, mô hình điển hình và có hình thức xây dựng, nhân rộng phong trào phong phú, sáng tạo. Phát huy truyền thống, giữ gìn đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Tuấn Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website