Nâng cao chất lượng công tác thống kê trong Công an nhân dân

16/08/2019
Sáng 16/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Thông tư số 14/2019/TT-BCA quy định về công tác thống kê trong Công an nhân dân cho Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thống kê là một ngành khoa học; đồng thời, cũng là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có nhiệm vụ tổ chức điều tra, thu thập, tổng hợp, phân tích và công bố thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chính sách. Đối với lực lượng Công an nhân dân, công tác thống kê đã phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy; tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an các cấp xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên ở các địa phương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, giúp lãnh đạo Bộ tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong những năm qua. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Bên cạnh đó, số liệu thống kê về kết quả các mặt công tác công an, nhất là số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tình hình trật tự, an toàn giao thông… luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và sự giám sát, xem xét của nhiều cơ quan, ban ngành. Trước những yêu cầu đó, ngày 21/6/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BCA quy định về công tác thống kê trong Công an nhân dân thay thế quy định hiện hành.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, Thông tư số 14/2019/TT-BCA là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Bộ Công an để thu thập đầy đủ thông tin, phục vụ lãnh đạo Bộ và lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp, quyết định chính xác những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an quán triệt các quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BCA quy định về công tác thống kê trong Công an nhân dân.


Để thực hiện hiệu quả Thông tư này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đồng chí lãnh đạo cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác thống kê. Tập trung nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thống kê để cán bộ, chiến sỹ làm công tác thống kê hiểu và thực hiện đúng. Sau Hội nghị cần tập huấn sâu hơn cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ thống kê các cấp, nhất là cấp huyện, xã nắm vững, triển khai khẩn trương, nghiêm túc Thông tư 14. 

Bên cạnh đó, phải kiện toàn, tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương. Mỗi đơn vị, địa phương cần rà soát, bố trí cán bộ làm thống kê có năng lực, trình độ, chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ thống kê một cách chính xác, công tâm, khách quan. Thủ trưởng Công an các cấp phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư 14; qua đó phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế để đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ giải quyết, hướng dẫn. 
 

Toàn cảnh Hội nghị.


Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng nhấn mạnh việc cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thống kê để nâng cao hiệu quả công tác này, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo chỉ huy của Bộ và lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp…
 

Nguyễn Lan
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website