Số liệu về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tháng 02/2020

26/02/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tháng 02/2020 (từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020) như sau:
1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:
Toàn quốc xảy ra 3.507 vụ; khám phá 2.968 vụ; bắt giữ, xử lý 7.218 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 84,63%; triệt phá 151 băng, nhóm. So với tháng 01/2020, giảm 844 vụ (-19,40%), giảm 782 số vụ khám phá (-20,85%), giảm 1.450 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-16,73%). Tỷ lệ khám phá giảm; giảm 01 số băng, nhóm bị triệt phá.
 
Biểu đồ tình hình phạm tội về trật tự xã hội tháng 02/2020.
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 02/2020.
 
2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
Toàn quốc xảy ra 638 vụ, so với tháng 01/2020 giảm 1.197 vụ (-65,23%).
 
3. Số vụ phạm tội về môi trường:
Toàn quốc xảy ra 113 vụ, so với tháng 01/2020 giảm 400 vụ (-77,97%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
Toàn quốc xảy ra 1.457 vụ, so với tháng 01/2020 giảm 2.286 vụ (-61,07%).
 
5. Công tác truy nã:
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 537 đối tượng truy nã, 136 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 01/2020, giảm 99 đối tượng truy nã (-15,57%), giảm 07 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-4,90%).
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website