Giới thiệu văn bản mới

Thời gian vừa qua, dư luận quan tâm đến một số quy định trong Thông tư số 11/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 34/CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và việc xử phạt đối với hành vi liên quan đến mũ bảo hiểm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương (TW), lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời chính thức về các vấn đề người dân quan tâm.
Ngày 01/3/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
Thượng tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký tờ trình trình Chính phủ xem xét, thông qua Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Thượng tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký tờ trình trình lên Chính phủ xem xét, thông qua Dự thảo “Nghị định quy định trình tự,thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom,phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”.
Thực hiện Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19/7/2011 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011, Hội đồng tư vấn đặc xá hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2011.