Ban hành biểu mẫu, sổ sách về một số công tác trong lĩnh vực thi hành án hình sự

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú; Dự thảo gồm 07 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định và ban hành biểu mẫu, sổ sách sử dụng trong công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú. 

Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; các trại giam, trại tạm giam, trường giáo dưỡng, cơ sở lưu trú, cơ sở bắt buộc chữa bệnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú.

Toàn văn dự thảo Thông tư  và các biểu mẫu, phụ lục kèm theo được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (đường link: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc