Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cảnh sát cơ động

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cảnh sát cơ động. Nội dung của Dự thảo được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc