Dự thảo Thông tư quy định thông tin cần thu thập trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định thông tin cần thu thập trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư gồm 04 chương, 19 điều, quy định các thông tin cần thu thập về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp và trách nhiệm của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự Công an các đơn vị địa phương trong việc thu thập thông tin về thi hành án hình sự.

 

Áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; cơ quan thi hành án hình sự Công an các đơn vị địa phương, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; trại giam, trại tạm giam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thu thập thông tin cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

 

Theo đó, đối với người chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thì thông tin cần thu thập bao gồm: thông tin về nhân thân; thông tin về thân nhân; thông tin của bản án, quyết định của tòa án; thông tin về giảm án, giảm thời gian thử thách; hoãn, tạm đình chỉ thi hành án; chấp hành xong án phạt.

 

Đối với pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, cần thu thập các giấy tờ, tài liệu như: Bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật; Quyết định thi hành án; Giấy triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại; Văn bản của cơ quan thi hành án hình sự yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án; Thông báo của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại cho cơ quan thi hành án hình sự về thực hiện yêu cầu trong thi hành án và chấp hành án của pháp nhân thương mại; Báo cáo của pháp nhân thương mại về chấp hành án; Tài liệu thể hiện việc công bố thông tin về thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án hình sự…

 

Bên cạnh đó, Điều 12 quy định các thông tin cần thu thập của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định gồm: Họ và tên; Tên gọi khác; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký thường trú; Nghề nghiệp; Hình phạt. Các giấy tờ, tài liệu của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định gồm: Bản sao của bản án có hiệu lực pháp luật, quyết định thi hành án phạt tù; Giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt; Tài liệu khác có liên quan.

 

Cơ quan thi hành án hình sự các Công an đơn vị địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thu thập thông tin về cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự và các nội dung quy định tại Thông tư này. Thu thập thông tin cập nhật vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính chính xác thông tin khi đưa vào trong cơ sở dữ liệu; định kỳ báo cáo, gửi dữ liệu cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự để tổng hợp. Cung cấp thông tin về người, pháp nhân thương mại khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự khác.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Minh Ngân