Bộ trưởng Tô Lâm giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

27/10/2023

Sáng 27/10/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, sau khi các đại biểu thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

27/10/2023

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, sáng 27/10/2023, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật (ANTT) ở cơ sở. Lực lượng này được thành lập trên cơ sở 3 lực lượng: bảo vệ dân phố, dân phòng và Công an xã bán chuyên trách.

Năm nhóm chính sách lớn trong dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

26/10/2023

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Đây là dự án Luật nhận được nhiều sự quan tâm, cho ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng bị tác động và đại đa số các ý kiến đều đồng thuận, nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đa số đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Luật Căn cước

25/10/2023

Thảo luận về dự án Luật Căn cước sáng 25/10/2023 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Luật và các quy định như dự thảo Luật Chính phủ trình.

Việc đổi tên gọi thành Luật Căn cước thể hiện rõ tính khoa học, bao quát

25/10/2023

Sáng ngày 25/10/2023, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước. Đây là dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đã cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Việc xây dựng dự án Luật Căn cước có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết

24/10/2023

Để thực hiện nhiệm vụ mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của Đại hội Đảng khóa XIII đã đề ra là đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn, nhất là dữ liệu về dân cư, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, bảo đảm 100% dân số được đăng ký và quản lý thì việc xây dựng dự án Luật Căn cước có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết.

Bắc Kạn: Hội thảo cung cấp thông tin, lấy ý kiến về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, phối hợp soạn thảo

20/10/2023

Sáng 19/10/2023, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin, lấy ý kiến về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, phối hợp soạn thảo trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Vĩnh Long: Hội thảo về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV

13/10/2023

Ngày 13/10/2023, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật, dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

10/10/2023

Chiều 10/10/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thông qua và các dự án luật dự kiến trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV thông qua. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Toạ đàm về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

09/10/2023

Chiều ngày 9/10/2023, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) tiếp tục Toạ đàm về các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm UBQPAN và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì toạ đàm về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.