• Văn bản mới
  • Văn bản có hiệu lực trong tháng
  • Giới thiệu văn bản mới

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày ban hành: 14/02/2024

Ngày hiệu lực: 14/02/2024

Ngày ban hành: 14/02/2024

Ngày hiệu lực: 14/02/2024

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an kỳ 2019 – 2023

Ngày ban hành: 01/02/2024

Ngày hiệu lực: 01/02/2024

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Ngày ban hành: 25/01/2024

Ngày hiệu lực: 10/03/2024

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày ban hành: 16/01/2024

Ngày hiệu lực: 16/01/2024

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2024-2028

Ngày ban hành: 19/01/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2024

Ngày ban hành: 22/01/2024

Ngày hiệu lực: 22/01/2024

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Ngày ban hành: 27/11/2023

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Ngày ban hành: 18/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/02/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày ban hành: 14/02/2024

Ngày hiệu lực: 14/02/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Ngày ban hành: 14/02/2024

Ngày hiệu lực: 14/02/2024

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an kỳ 2019 – 2023

Ngày ban hành: 01/02/2024

Ngày hiệu lực: 01/02/2024

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2024-2028

Ngày ban hành: 19/01/2024

Thông tư quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 18/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/02/2024

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ

Ngày ban hành: 13/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/02/2024

Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Ngày ban hành: 08/12/2023

Ngày hiệu lực: 02/02/2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 08/05/2023

Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/08/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày ban hành: 24/06/2022

Không có nội dung