STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Mẫu thẻ Căn cước công dân theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có điểm gì mới so với mẫu cũ? Quản lý hành chính về trật tự xã hội Lê Văn Luân 325
2 Những tổ chức, cá nhân nào phải báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền? Phòng chống tội phạm Nguyễn Minh Giao 550
3 Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền? Phòng chống tội phạm Võ Minh Tiến 1523
4 Việc báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình được quy định như thế nào? Phòng chống tội phạm Phan Minh Dân 1781
5 Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình? Phòng chống tội phạm Võ Phan 2011
6 Hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào? Vi phạm hành chính Lê Đức 2948
7 Mắc bệnh hiểm nghèo có được giảm thời gian chấp hành án treo Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Nguyễn Đức Trung 2261
8 Đang trong thời gian được hưởng án treo mà lại phạm tội mới thì có phải chấp hành án phạt tù hay không? Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Trần Đức 1546
9 Trách nhiệm của gia đình và cộng đồng nơi có người nghiện ma túy cư trú được quy định như thế nào? Phòng chống tội phạm Trần Đức Vũ 1385
10 Hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý như thế nào? Phòng chống tội phạm Võ Minh Thanh 1073