Trung tướng Nguyễn Văn Long

Năm sinh: 1974
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Giới thiệu
Liên kết Website