STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Cán bộ Công an được cử đi học, tốt nghiệp loại giỏi có được thăng cấp bậc hàm hoặc nâng bậc lương trước thời hạn 1 năm không? Chế độ chính sách Đặng Quốc Chung 1769
2 Chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy Chế độ chính sách Hồ Văn Công 3314
3 Thương binh mất sức lao động được nghỉ hưu sớm trong trường hợp nào? Chế độ chính sách Nguyễn Như Nam 2084
4 Việc bố trí, chuyển diện cán bộ từ sỹ quan nghiệp vụ sang chuyên môn kỹ thuật được quy định như thế nào? Chế độ chính sách Nguyễn Văn Anh 4036
5 Sỹ quan Công an được hưởng những chế độ gì khi xuất ngũ? Chế độ chính sách Lê Minh Tiến 4603
6 Thời gian làm lao động hợp đồng trong Công an nhân dân có được cộng dồn để hưởng phụ cấp thâm niên sau khi được tuyển dụng vào Công an nhân dân không? Chế độ chính sách Doãn Minh Tân 3695
7 Trả lời kiến nghị của cử tri về đề nghị tăng thêm lực lượng đối với Công an cấp xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Bạc Liêu 3138
8 Hỏi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Đình Tang 14195
9 Sỹ quan Công an nhân dân bị suy giảm 54% khả năng lao động, nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng chế độ như thế nào? Chế độ chính sách Lê Ngọc Lâm 6766
10 Điều kiện chuyển ngạch từ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật sang sỹ quan chuyên môn nghiệp vụ Chế độ chính sách Đặng Xuân Huy 12307