Hỏi đáp trực tuyến

Cố tình tổ chức các nghi lễ tôn giáo vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Ngọc Giao

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tụ tập đông người (kể cả tại các cơ sở tôn giáo) đều bị hạn chế, tuy nhiên một số cơ sở tôn giáo vẫn vi phạm, lén lút tổ chức các nghi lễ tôn giáo. Bộ Công an cho tôi hỏi, việc cố tình tổ chức các nghi lễ tôn giáo trong đại dịch sẽ bị xử lý như thế nào? Nếu việc tổ chức nghi lễ để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì người đứng đầu cơ sở tôn giáo có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Ngày hỏi: 18/03/2022 Lượt xem: 1392

Câu trả lời

Hoạt động tôn giáo vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử các lý căn cứ theo quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (khoản 1 Điều 64); Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Điều 12 Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch, Điều 14 Vi phạm quy định về y tế dự phòng...); Bộ luật Hình sự (Điều 240 tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”)...

- Theo đó, tại khoản 1 Điều 64 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định như sau: "1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật."

- Tại Điều 240 quy định về Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, như sau:

"1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Làm chết người.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

b) Làm chết 02 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Người trả lời: Bộ Công an