Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện để được hoạt động kinh doanh trên thuyền

Người gửi: Phạm Văn Hưng

Tôi muốn mua một chiếc thuyền có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa để hoạt động kinh doanh ăn uống trên con sông gần nhà. Bộ Công an cho tôi hỏi, để con thuyền đủ khả năng tham gia hoạt động thì phải đáp ứng các điều kiện và quy định pháp luật nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 7739

Câu trả lời

Để con thuyền đủ khả năng tham gia hoạt động thì bạn Phạm Văn Hưng phải đáp ứng các quy định sau:

- Về yêu cầu đối với phương tiện: Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Luật Giao thông đường thủy nội địa quy định: “3. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 5 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và bảo đảm điều kiện an toàn như sau:

a) Thân phương tiện phải chắc chắn, không bị rò nư­ớc vào bên trong; phương tiện phải thắp một đèn có ánh sáng trắng ở nơi dễ nhìn nếu hoạt động vào ban đêm; ph­ương tiện chở ngư­ời phải có đủ chỗ cho ngư­ời ngồi cân bằng trên ph­ương tiện và có đủ áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh cho số ng­ười đư­ợc phép chở trên ph­ương tiện;

b) Máy lắp trên ph­ương tiện phải chắc chắn, an toàn, dễ khởi động và hoạt động ổn định;

c) Phương tiện phải được kẻ hoặc gắn số đăng ký, ghi số lượng người được phép chở trên phương tiện;

d) Ph­ương tiện phải được sơn vạch dấu mớn nước an toàn và khi chở người, chở hàng không được ngập qua vạch dấu mớn nước an toàn. Dấu mớn nước an toàn của ph­ương tiện đ­ược sơn một vạch có màu khác với màu sơn mạn phương tiện; vạch sơn có chiều rộng 25 milimét, chiều dài 250 milimét nằm ngang trên hai bên mạn tại vị trí giữa của chiều dài lớn nhất của phương tiện; mép trên của vạch sơn cách mép mạn 100 milimét đối với phương tiện chở hàng, cách mép mạn 200 milimét đối với phư­ơng tiện chở người.”.


- Về yêu cầu đối với người lái phương tiện: Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường thủy nội địa quy định phương tiện thực hiện vào mục đích kinh doanh thì phải có các điều kiện sau đây:

“a) Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam;

b) Có chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế và biết bơi;

c) Có chứng chỉ lái phương tiện.”.


- Ngoài ra, bạn còn phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh ăn uống. 

Người trả lời: Bộ Công an