Hỏi đáp trực tuyến

Giải pháp để tháo gỡ khó khăn về phòng cháy, chữa cháy cho các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Người gửi: Võ Minh Thanh

Vừa qua, Bộ Công an rà soát gần 1,2 triệu công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phát hiện khoảng 38.000 công trình, cơ sở không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và theo quy định phải dừng hoạt động. Việc dừng hoạt động sẽ gây khó khăn cho các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong sản xuất cung ứng hàng hóa và các loại hình dịch vụ cho xã hội. Về vấn đề này, tôi muốn hỏi Bộ Công an một số nội dung sau:

- Việc tạm dừng hoạt động của các đơn vị nêu trên đã có quy định chính thức chưa? 

- Bộ Công an sẽ có những giải pháp linh hoạt như thế nào đối với các quy chuẩn PCCC hiện hành để tháo gỡ khó khăn cho các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh?

- Nếu các đơn vị nêu trên vẫn cố hoạt động thì sẽ bị xử lý như thế nào? 

 

Ngày hỏi: 05/09/2023 Lượt xem: 1353

Câu trả lời

1. Việc tạm dừng hoạt động của khoảng 38.000 công trình, cơ sở không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC   

Đối với các cơ sở này, Công an các địa phương đã kiểm tra và tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ nhất theo nguyên tắc xuất hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc vi phạm quy định về PCCC ở phạm vi nào thì tạm đình chỉ hoạt động trong phạm vi đó theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 (không dừng hoạt động toàn bộ cơ sở).

2. Về những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Hiện tại, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đầu tư xây dựng theo từng đối tượng, loại hình cơ sở hiện hữu có tồn tại, vướng mắc trên nguyên tắc “bảo đảm yêu cầu an toàn cháy, nổ nhưng không hợp thức hóa sai phạm”; sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình phù hợp với từng loại hình, công năng của nhà, công trình, đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm tính khả thi và không gây lãng phí nguồn lực xã hội. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến phòng cháy, chữa cháy còn thiếu hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế và quy chuẩn, tiêu chuẩn có nội dung quy định chưa đồng nhất với QCVN 06:2022/BXD... 

3. Việc xử lý các công trình, cơ sở vi phạm vẫn cố tình hoạt động 

Trường hợp các cơ sở nêu trên vẫn cố tình hoạt động thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

 

Người trả lời: Bộ Công an