Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc sử dụng Chứng minh nhân dân

Người gửi: Vũ Văn La

Bố tôi sinh ra và được cấp Chứng minh nhân dân (CMND) tại tỉnh Hà Nam. Năm 1994, gia đình tôi chuyển vào TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, bố tôi được cấp CMND mới tại đây. Hiện tại, bố tôi có 02 số CMND của 02 tỉnh khác nhau thì có ảnh hưởng gì khi làm các thủ tục hành chính không? Nếu có ảnh hưởng bố tôi cần làm những thủ tục như thế nào?

 

Ngày hỏi: 16/05/2019 Lượt xem: 4094

Câu trả lời

Nếu trong quá trình thực hiện các giao dịch, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có yêu cầu công dân xác nhận 02 số CMND là cùng một người thì công dân có thể đến cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp CMND lần gần nhất để yêu cầu cấp Giấy xác nhận số CMND theo quy định.

Người trả lời: Bộ Công an