Hỏi đáp trực tuyến

Liên quan việc thi hành công vụ của Cảnh sát giao thông

Người gửi: Cử tri tỉnh Gia Lai

“Cử tri bức xúc về thực trạng một bộ phận cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông thi hành công vụ không đúng quy định của pháp luật, dư luận về nhận tiền của các lái xe, nhất là xe khách, xe tải để không xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ; gián tiếp làm mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị Bộ Công an tăng cường biện pháp để ngăn chặn hữu hiệu tình trạng tiêu cực này, làm trong sạch lực lượng thi hành công vụ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát giao thông”.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 17539

Câu trả lời

Bộ Công an hoan nghênh cử tri tỉnh Gia Lai đã quan tâm đến vấn đề này và xin trả lời như sau:

Thời gian qua, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đã thường xuyên quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh vì nhân dân phục vụ, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông. Năm 2004, đã ban hành Quyết định 1323/2004/QĐ-BCA phê duyệt Đề án “Tổ chức phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông”. Hàng năm đều tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được, những ưu, nhược điểm để rút ra bài học tiếp tục thực hiện đề án có hiệu quả nhằm tăng cường  chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, hạn chế các sai phạm xảy ra. Ngoài ra, Bộ Công an còn ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo như: Thông tư số 27/2009/TT-BCA-C11 ngày 6/5/2009 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, hình thức tuần tra kiểm soát của Cảnh sát Giao thông đường bộ và Thông tư số 60/2009/TT- BCA(C11) ngày 29/10/2009 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông đường bộ…Do tập trung chỉ đạo quyết liệt thường xuyên và sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ chiến sỹ nên hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được nâng lên rõ rệt, tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định hơn. Tuyệt đại đa số cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông trong khi thi hành nhiệm vụ đã thực hiện đúng quy định của pháp luật; nhiều đồng chí đã dũng cảm đấu tranh, trấn áp tội phạm, liêm khiết không nhận hối lộ của lái xe, chủ hàng. Năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 đã có 75.528 lượt Cảnh sát giao thông không nhận tiền của lái xe, chủ hàng; lập biên bản tịch thu xung công quỹ Nhà nước 1 tỷ 651 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian qua còn xảy ra một số hiện tượng sai phạm của một bộ phận nhỏ Cảnh sát giao thông đường bộ ở một số nơi như cử tri phản ánh. Nguyên nhân của những sai phạm đó là do: Về chủ quan, do môi trường hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông thường phân tán, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, một số cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra chưa tự giác tu dưỡng rèn luyện, nên đã bị tha hoá, sa ngã trước cám dỗ của đồng tiền. Về khách quan, do tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều lái xe, phụ xe, chủ hàng, người vi phạm chủ động đưa tiền để trốn tránh bị kiểm soát và xử lý vi phạm.
 Trước tình hình đó, Bộ Công an đã tâp trung chỉ đạo, tăng cường các lực lượng thanh tra của Bộ trực tiếp kiểm tra hoạt động tuần tra kiểm soát của Cảnh sát giao thông. Khi phát hiện cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông vi phạm, tiêu cực, tuỳ theo mức độ đã xử lý nghiêm khắc, đồng thời xử lý trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị để cán bộ chiến sỹ sai phạm. Năm 2009, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý kỷ luật 50 trường hợp (cách chức 3; tước danh hiệu Công an nhân dân 5 trường hợp; khiển trách 5 trường hợp; cảnh cáo 12; điều chuyển đơn vị khác 19; giáng cấp hạ bậc lương 8); trong đó có 31 trường hợp bị xử lý do vi phạm quy trình, chế độ công tác. Trong 6 tháng đầu năm 2010, đã phát hiện và xử lý 20 trường hợp (khiển trách 12, cảnh cáo 2, điều chuyển đơn vị khác 8, giáng cấp hạ bậc lương 4, cách chức 1); trong đó có 4 trường hợp vi phạm quy trình chế độ công tác.       
Cuối năm 2009, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết Đề án “Tổ chức phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông”, nhằm đánh giá những ưu điểm, tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời đã đề ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Quan điểm thống nhất của Bộ Công an là luôn luôn chú trọng chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm của Cảnh sát giao thông và xây dựng bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quy trình công tác, chế độ trách nhiệm của CSGT, tập trung các giải pháp sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đã đề ra. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, truyền thống cách mạng, trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy, tạo chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, chấp hành quy chế, quy trình, chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân trong mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ; thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ có sai phạm, tiêu cực và trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong đơn vị và xử lý người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, chủ hàng, người vi phạm đưa tiền cho Cảnh sát Giao thông để trốn tránh việc kiểm soát và xử lý vi phạm của Cảnh sát giao thông.
- Thường xuyên thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá phân loại, điều chuyển cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gắn với yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm tiêu cực. Kiên quyết không bố trí làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đối với cán bộ, chiến sỹ có sai phạm, tiêu cực, kỷ luật hoặc có đơn thư tố cáo sai phạm.
- Tăng cường bổ sung biên chế, trang bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát vi phạm TTATGT và hoạt động của Cảnh sát giao thông. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.
- Chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, gương sáng liêm khiết, không nhận hối lộ .
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng và kiểm tra, giám sát, phát hiện sai phạm, ủng hộ giúp đỡ lực lượng Cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong công tác đảm bảo TTATGT, thực hiÖn công khai, minh bạch các hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh của nhân dân về tiêu cực sai phạm của Cảnh sát giao thông qua đường dây điện thoại nóng. Chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, phản ánh của báo chí, phát thanh truyền hình về sai ph¹m, tiêu cực của Cảnh sát giao thông.

Trên đây là các giải pháp mà Bộ Công an đã đề ra nhằm tăng cường quản lý, phòng ngừa sai phạm trong công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông. Bộ Công an xin đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chuyển nội dung nêu trên trả lời cử tri.
                                
  Xin trân trọng cảm ơn./.

Người trả lời: Bộ Công an