Hỏi đáp trực tuyến

Quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường

Người gửi: Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc

Đề nghị Chính phủ có quy định quản lý chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường về giờ giấc hoạt động, âm thanh,… do hoạt động này thường diễn ra rất khuya, thậm chí đến gần sáng, phát sinh nhiều tệ nạn xã hội.

Ngày hỏi: 24/06/2019 Lượt xem: 10508

Câu trả lời

Bộ Công an xin trả lời như sau:
- Quản lý ngành, nghề kinh doanh karaoke, vũ trường được quy định trong Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư).

- Điều kiện để kinh doanh karaoke, vũ trường được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về thời gian hoạt động của vũ trường, karaoke tại Khoản 2 Điều 37 của Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ) quy định vũ trường, phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

Đối với hoạt động vũ trường và karaoke không nằm trong các cơ sở lưu trú được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được quy định như sau:
+ Vũ trường: Khoản 9 Điều 27 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ) quy định vũ trường không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 Quy chế này.
+ Karaoke: Khoản 7 Điều 32 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ) quy định kinh doanh karaoke không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng.

- Về quy định âm thanh:
+ Vũ trường: Khoản 1 Điều 24 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ) quy định phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm phòng chống cháy, nổ; Khoản 3 Điều 24 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng quy định trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng.
+ Kinh doanh karaoke: Khoản 1 Điều 30 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ) quy định phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng chống cháy, nổ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường biến tướng gây mất an ninh, trật tự. Vì vậy, để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Công an đang tham mưu cho Chính phủ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ (dự kiến trong quý IV/2019 trình Chính phủ cho ý kiến dự thảo) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính răn đe.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 05/TTr-BVHTTDL ngày 09/1/2019 trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong đó có phương án xác định khoảng cách giữa địa điểm kinh doanh dịch vụ vũ trường đối với trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, trụ sở cơ quan Nhà nước các cấp; về bảo đảm an ninh, trật tự trong kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; tiêu chuẩn âm thanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Người trả lời: Bộ Công an