Hỏi đáp trực tuyến

Thời gian làm lao động hợp đồng trong Công an nhân dân có được cộng dồn để hưởng phụ cấp thâm niên sau khi được tuyển dụng vào Công an nhân dân không?

Người gửi: Doãn Minh Tân

Tôi được Báo Công an nhân dân (CAND) ký Hợp đồng thử việc từ ngày 01/6/2012 và ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ ngày 01/10/2012, với hệ số lương 2,34, bậc 1/9. Đến ngày 01/10/2017, tôi đã đủ 05 năm công tác nhưng vẫn không được hưởng mức phụ cấp thâm niên công tác. Ngày 11/12/2018 tôi được tuyển dụng biên chế chính thức trong ngành Công an, được phong hàm Trung úy, và chấm dứt hợp đồng lao động tại Báo CAND từ ngày 11/12/2018. Về việc này, Bộ Công an cho tôi hỏi một số nội dung sau:

- Thời gian tôi công tác tại Báo CAND có được coi là công nhân Công an theo Điều 2 Luật CAND năm 2018 không? 

- Tôi có được tính hưởng phụ cấp thâm niên từ khi tôi đủ 05 năm công tác tại Báo CAND theo quy định tại Điều 10 Nghị định 49/2019/NĐ-CP không? Nếu được thì trường hợp của tôi sẽ được hưởng từ khi nào?

- Thời gian tôi công tác tại Báo CAND và đóng bảo hiểm xã hội có được cộng dồn để làm chế độ hưởng mức phụ cấp thâm niên sau khi tôi được tuyển dụng vào Ngành và phong hàm Trung úy từ ngày 11/12/2018 hay không? 

 

Ngày hỏi: 31/01/2023 Lượt xem: 3933

Câu trả lời

Bạn Doãn Minh Tân được Báo Công an nhân dân ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn kể từ ngày 01/10/2012 và đến tháng 12/2018 được tuyển dụng, phong cấp bậc hàm Trung úy. Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2012 đến tháng 12/2018, bạn Doãn Minh Tân là lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại báo Công an nhân dân, không phải là công nhân Công an (theo quy định tại Điều 2 Luật Công an nhân dân năm 2018 thì Công nhân Công an là công dân được tuyển dụng làm việc trong Công an nhân dân).

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 54/2014/TT-BCA ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề trong Công an nhân dân thì chế độ phụ cấp thâm niên nghề không áp dụng đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong Công an nhân dân. Do đó, thời gian bạn Doãn Minh Tân làm lao động hợp đồng không được tính hưởng phụ cấp thâm niên và không được cộng dồn để hưởng phụ cấp thâm niên sau khi được tuyển dụng vào Công an nhân dân.

 

Người trả lời: Bộ Công an