Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục cấp lại biển số xe ô tô

Người gửi: Hoàng Minh Trí

Tôi có chiếc xe ô tô 5 chỗ, khi tham gia giao thông, tôi bị mất biển số xe. Bộ Công an cho tôi hỏi, thủ tục để được cấp lại biển số xe như thế nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2608

Câu trả lời

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất gồm:

- Giấy khai đăng ký xe;

- Chứng minh nhân dân (nếu chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong Giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu).

Khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thì các biển 5 số sẽ giữ nguyên biển số.

Người trả lời: Bộ Công an