Hỏi đáp trực tuyến

Vể việc cấp mã số định danh cho trẻ em

Người gửi: Cử tri tỉnh Hải Dương

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh quá trình cấp mã số định danh cho trẻ em.

Ngày hỏi: 11/03/2022 Lượt xem: 4954

Câu trả lời

Thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến thời điểm hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập và hoàn thành cấp số định danh cho tất cả công dân trên toàn quốc. Việc cấp số định danh cho trẻ em tính từ thời điểm ngày 01/01/2016 đến nay, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp 6.822.812 số định danh cho trẻ em khi tiến hành đăng ký khai sinh trên toàn quốc (riêng tỉnh Hải Dương đã cấp được 102.545 số định danh cá nhân). Công tác cấp số định danh được thực hiện ngay sau khi có dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp gửi sang Bộ Công an để in số định danh trên Giấy khai sinh của trẻ.

Người trả lời: Bộ Công an