Hỏi đáp trực tuyến

Việc bố trí, chuyển diện cán bộ từ sỹ quan nghiệp vụ sang chuyên môn kỹ thuật được quy định như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Văn Anh

Tôi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2016, đến năm 2019 được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, cấp bậc thượng sỹ, được bố trí làm việc tại đội nghiệp vụ của Công an cấp huyện. Năm 2020, tôi được cử đi học 6 tháng lớp lái xe ô tô chữa cháy tại Đại học Phòng cháy, chữa cháy. Năm 2021, tôi được chuyển công tác sang Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an huyện (nhiệm vụ là lái xe chữa cháy, trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu). Năm 2022, Công an cấp tỉnh có quyết định thăng cấp bậc hàm đối với tôi từ Thượng sỹ nghiệp vụ lên Thiếu uý chuyên môn kỹ thuật.

 Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định nào mà tôi phải chuyển diện bố trí từ nghiệp vụ sang chuyên môn kỹ thuật? 

 

Ngày hỏi: 24/05/2023 Lượt xem: 4241

Câu trả lời

Theo quy định Thông tư số 29/2010/TT-BCA ngày 07/9/2010 của Bộ Công an quy định diện bố trí cán bộ trong Công an nhân dân thì “Diện bố trí chuyên môn kỹ thuật: Điều khiển phương tiện giao thông: ô tô, ca nô, tàu thuyền... ở Công an các đơn vị, địa phương” (Khoản 2 Mục II) và “các trường hợp hiện đang là sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ nhưng theo quy định tại Thông tư này là sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật hoặc ngược lại thì được chuyển sang diện bố trí mới” (Khoản 2 Mục III). Đồng thời, căn cứ Công văn số 5239/X11-X33 ngày 20/5/2015 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân quy định bổ sung một số chế độ, chính sách đối với lái xe, lái tàu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì “lái xe, lái tàu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được đào tạo trình độ trung cấp trở lên... thì được chuyển diện bố trí sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật sang sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ”. Tuy nhiên, theo thông tin của bạn Nguyễn Văn Anh cung cấp không thể hiện trình độ đào tạo (chỉ thể hiện năm 2019 được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp – tương đương trình độ sơ cấp). Do vậy, trường hợp bạn Nguyễn Văn Anh làm lái xe chữa cháy nhưng chưa có trình độ trung cấp trở lên thì việc Công an tỉnh chuyển từ sỹ quan nghiệp vụ sang sỹ quan chuyên môn kỹ thuật đối với cán bộ làm công tác lái xe là đúng quy định.

Người trả lời: Bộ Công an