Xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

24/05/2024

Với mục đích tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30) được Quốc hội thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã quy định rõ một số nội dung liên quan đến xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình bột chữa cháy vỏ xốp

23/05/2024

Bộ Công an hoàn thành dự thảo "Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Phần 3: Bình bột vỏ xốp" để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn, cứu hộ cho phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013

23/05/2024

Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự án Luật này xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn, cứu hộ cho phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 và thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Chỉ thị của Thủ tướng về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

22/05/2024

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo; nhiều chương trình, đề án, kế hoạch đã được triển khai; các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Công tác cải cách TTHC đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ số của Việt Nam được thăng hạng góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm chi phí cho xã hội.

Bổ sung nội dung về đấu giá biển số xe trong dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

21/05/2024

Dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trong đó, dự thảo luật đã bổ sung Điều 37 về Đấu giá biển số xe.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

21/05/2024

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Quyết định số 3384/QĐ-BCA-C07 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Một số điểm mới về hỗ trợ nạn nhân của mua bán người trong dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

16/05/2024

Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới. So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 có nhiều thay đổi, trong đó có nội dung về hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng cháy, chữa cháy

16/05/2024

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Vị trí, chức năng và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

15/05/2024

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30) được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Trong đó, có quy định rõ về vị trí, chức năng và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bổ sung quy định về giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

14/05/2024

Sau khi tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thứ XV, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện dự thảo dự án Luật TTATGT đường bộ. Trong dự thảo có điểm mới bổ sung quy định về giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tìm kiếm