Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được lấy ý kiến trong tháng 03/2023

30/03/2023

Dự thảo quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới; lấy ý kiến đối với Hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an trong các dự thảo văn bản được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 3/2023.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự là nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

29/03/2023

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được tổ chức xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, của các cơ quan, tổ chức, Chính phủ đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Đề xuất tăng tuổi phục vụ trong Công an nhân dân

28/03/2023

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp thứ 5, đáng chú ý có nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an.

Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

15/03/2023

Mới đây, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới với 04 chương 38 điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

15/03/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Trước 20/3, hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy

09/03/2023

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 1472/VPCP-KSTT ngày 9/3/2023 về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

02/03/2023

Bộ Công an đã chủ trì hoàn thành xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; dự thảo Quyết định gồm 16 điều.

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 02/2023

28/02/2023

Ban hành quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; dự thảo quy định về mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không; dự thảo Thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân là những nội dung liên quan đến công tác công an được ban hành và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 2/2023.

Khắc phục triệt để các tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật

10/02/2023

Tại Nghị quyết 16/NQ-CP phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1/2023, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật.

Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

09/02/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tìm kiếm