Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân

25/04/2023
Nhằm đáp ứng mô hình y tế đặc thù của Công an nhân dân, phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn y tế đối với cán bộ, chiến sĩ, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân gồm 08 Điều và 07 Phụ lục chi tiết hóa tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định về danh mục, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân, nguyên tắc và nguồn kinh phí bảo đảm cho việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức này. Không điều chỉnh đối với các trang thiết bị như: Máy móc, thiết bị thuộc tài sản phục vụ công tác quản lý trong Công an nhân dân; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; thiết bị thông tin liên lạc; hệ thống thiết bị điện (hệ thống điều hòa trung tâm; hệ thống quạt thông gió cho cả tòa nhà; hệ thống đèn thắp sáng); máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Về nguyên tắc áp dụng, đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại, nguồn xã hội hóa, liên doanh, liên kết hoặc chương trình mục tiêu quốc gia có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng trang thiết bị cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân thì thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án hoặc hợp đồng xã hội hóa, liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Hiệp định hoặc văn kiện dự án hoặc hợp đồng xã hội hóa, liên doanh, liên kết không quy định cụ thể thì thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này.

Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân

Về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân, dự thảo Thông tư cũng quy định chi tiết đối với Bệnh viện Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trang bị tương đương Bệnh viện hạng III của Bộ Y tế cộng với yếu tố đặc thù trong Công an nhân dân; đối với Bệnh viện hạng IV, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, (cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế) trang bị tương đương Bệnh viện hạng IV của Bộ Y tế cộng với yếu tố đặc thù trong Công an nhân dân; đối với Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn; Bệnh xá cán bộ các Trại tạm giam, Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng; Y tế cơ quan, Y tế trung đoàn và tương đương, Y tế tiểu đoàn độc lập và tương đương (cơ sở chưa đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế), Phòng khám đa khoa, trang bị tương đương phòng khám đa khoa của Bộ Y tế cộng với yếu tố đặc thù trong Công an nhân dân…Trường hợp Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu trang bị các trang thiết bị phục vụ hoạt động y tế vượt tiêu chuẩn định mức quy định tại Thông tư này, Công an các đơn vị, địa phương phải báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định. 

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định trường hợp trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở trong Công an nhân dân đã được trang bị vượt tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này thì đơn vị được giao quản lý, sử dụng có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định hình thức xử lý theo quy định tại Mục V, Chương II Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; trừ trường hợp được trang bị để thực hiện các kỹ thuật vượt tuyến đã được phê duyệt triển khai.

Kinh phí đảm bảo cho việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây
 
Hòa Bình
Tìm kiếm