Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

13/01/2023
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 10 Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Xem nội dung chi tiết tại tệp tin đính kèm./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm