Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực có bị giới hạn số lần nhập cảnh không?

Người gửi: Võ Quang Dũng

Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực có bị giới hạn số lần nhập cảnh không?

Ngày hỏi: 26/01/2024 - Lượt xem: 1255

Câu trả lời

Căn cứ quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, ngày 14/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết số 32-NQ/CP về miễn thị thực cho công dân của 13 nước, theo đó, công dân của 13 nước được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Luật không quy định số lần nhập cảnh của người nước ngoài thuộc diện đơn phương miễn thị thực, tuy nhiên, người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam cần tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam như quy định về lao động.  

Người trả lời: Bộ Công an