Bạc Liêu: Chuẩn bị điều kiện cần thiết triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

29/05/2024
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật gồm 5 chương, 33 điều, trong đó, quy định cụ thể về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Công an Bạc Liêu tổ chức hội ý bàn giải pháp nâng cao chất lượng triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.


Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đối với công tác công an, thời gian qua, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đưa Luật sớm đi vào cuộc sống ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Phải khẳng định việc xây dựng và ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khách quan trong công tác bảo đảm ANTT. Để triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 12/3/2024 triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, trong đó, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, địa phương tham gia triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, xác định cụ thể nội dung, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan để chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện Luật. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản pháp luật có liên quan trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, qua đó, tạo được sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh…” 
 
Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch nhằm huy động lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, thống kê danh sách lực lượng Dân phòng, Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách để kiện toàn, tuyển chọn các thành viên tham gia vào lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định. Cụ thể, theo thống kê, toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 4.266 thành viên, trong đó, lực lượng Bảo vệ dân phố 480 thành viên, Dân phòng 3.228 thành viên và Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ có 558 đồng chí. Nhìn chung, có 1.675 thành viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở theo phương án đề xuất. Theo đánh giá, lực lượng này vốn đã hoạt động ổn định, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia và có những đóng góp quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho việc kiện toàn, thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
 
Lực lượng Dân phòng tham gia hỗ trợ lực lượng Công an bảo đảm ANTT.


Bên cạnh đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố còn chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn, để triển khai bố trí địa điểm, nơi làm việc của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; chủ động dự toán kinh phí, trang phục, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ, chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật… Qua đó, tạo mọi điều kiện cần thiết để lực lượng này hoạt động ngay sau khi được thành lập, ra mắt ngày 01/7/2024.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân, Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu cho biết: “Hiện tại Công an thành phố Bạc Liêu vẫn đang tích cực chuẩn bị các bước thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố rà soát, lựa chọn lực lượng tham gia trên cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng đúng theo quy định…”

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT. Toàn lực lượng Công an Bạc Liêu đặt quyết tâm cao nhất, quyết liệt, khẩn trương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi Luật có hiệu lực.
Phương Thảo - Hồng Giang
Tìm kiếm