Công an Nghệ An quán triệt, triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

17/05/2024
Sáng 17/5/2024, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy thành phố Vinh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh; các ban, sở, ngành...
 
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các đại biểu nắm bắt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về việc kiện toàn các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thể chế hóa trong Luật; thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, các quan hệ công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng này trong thực tiễn. Đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc bảo đảm triển khai thi hành Luật trong thời gian tới, đưa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động theo quy định trước ngày 01/7/2024.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Nghị định của Chính phủ, Thông tư và một số văn bản chỉ đạo của Bộ Công an; Kế hoạch của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 05 chương, 33 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. 
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện các nội dung, điều kiện phục vụ triển khai thi hành Luật bảo đảm hiệu lực, hiệu quả cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thi hành Luật.
 
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ban, sở, ngành bám sát Quyết định số 176/QĐ- TTg ngày 14/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, đồng bộ giữa các cấp chính quyền. Đồng thời, triển khai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ban đầu trong việc thành lập lực lượng này. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật đến tận cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự quan tâm, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai, thi hành Luật.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày Luật có hiệu lực còn rất ngắn, trong khi khối lượng công việc rất lớn, cần gấp rút hoàn thành. Do vậy, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nội dung của Luật để khẩn trương chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai thi hành nghiêm túc. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể là: rà soát số lượng, sắp xếp nhân sự, bố trí phương án xác định biên chế, cơ cấu, thành phần tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên tham gia Tổ bảo vệ ANTT tại thôn, tại tổ dân phố; tiếp tục tham mưu UBND, HĐND tỉnh các chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ lao động làm thêm giờ, bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ tại nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo; hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ bảo hiểm đối với các đối tượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; chủ động bố trí địa điểm, trụ sở làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở…
Nguyễn Dịu
Tìm kiếm