Công an tỉnh Sóc Trăng lấy ý kiến về 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

18/05/2023
Ngày 18/5/2023, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin, lấy ý kiến đóng góp đối với 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.
Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội thảo. 


Trong năm 2023, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện 5 dự án luật để báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội khóa XV. Đó là các dự án luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND); Luật Căn cước; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để lực lượng CAND chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về ANTT, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. 

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.


Các tham luận, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự tại Hội thảo góp phần làm rõ thêm sự cần thiết xây dựng cùng với vai trò, tầm quan trọng của 5 dự án luật trong đời sống xã hội và hoạt động bảo đảm ANTT. Bên cạnh sự đồng thuận cao, các đại biểu cũng góp ý, bổ sung, làm rõ hơn một số điều trong nội dung 5 dự án luật; vấn đề phân công, phân cấp quản lý, điều hành; làm rõ thêm về nhiệm vụ, quyền hạn và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng bằng kinh nghiệm tham gia xây dựng pháp luật tại Quốc hội, đóng góp thêm ý kiến về luận cứ khoa học và thực tiễn giúp ngành Công an chuẩn bị chu đáo, hoàn thiện hồ sơ 5 dự án luật để trình Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao nhất. Các đại biểu cũng kiến nghị Công an tỉnh, cơ quan, ban, ngành của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến về sự cần thiết trong xây dựng 5 dự án luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong việc xây dựng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội thảo.


Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng Phạm Minh Mẫn góp ý về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND, trong đó việc nâng tuổi hưu đối với lực lượng Công an. Về vấn đề sức khỏe, thực tiễn cũng đã chứng minh tuổi thọ trung bình của người dân nói chung và lực lượng Công an nói riêng ngày càng được tăng lên. Do đó đa số những người trong độ tuổi nghỉ hưu cũ hiện nay vẫn đang có thể tiếp tục phục vụ, cống hiến được cho Ngành…

Tiếp thu ý kiến tại Hội thảo, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời cho biết Công an tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu để báo cáo Bộ Công an nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội khóa XV. Theo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, việc tổ chức Hội thảo là hết sức cần thiết, nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác tuyên truyền pháp luật, tiếp thu ý kiến góp ý và tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng, sửa đổi các dự án luật liên quan đến công tác công an.

Qua đó, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức và nhân dân nhằm hoàn thiện các dự án luật bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội theo kế hoạch đề ra.

Hoàng Thanh - Văn Đức
Tìm kiếm