Điện Biên: Hội thảo khoa học thông tin về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

10/05/2023
Sáng 10/5/2023, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học thông tin về các dự án luật do Bộ Công an soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5.
Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu được cung cấp những thông tin thiết yếu, làm rõ về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm chỉ đạo, định hướng, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của 5 dự án luật, bao gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hội thảo đã nghiên cứu, xác định các luận cứ khoa học, lý luận xác đáng của việc xây dựng và nắm bắt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với 5 dự án luật nêu trên.
 
Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào những nội dung như: sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng, hoàn thiện pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; các ứng dụng, tiện ích mới về Căn cước công dân theo quy định của dự án Luật Căn cước...
Lan Anh - Văn Hiển - Thu Trang
Tìm kiếm