TP. Sầm Sơn đẩy mạnh tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

22/05/2024
Sáng 22/5/2024, UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Căn cước và dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) cho hơn 150 đại biểu đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Sầm Sơn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường, xã trên địa bàn TP. Sầm Sơn…
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn nhấn mạnh, ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Luật ban hành nhằm mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như: lĩnh vực cư trú, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, đất đai, lao động… phục vụ người dân, doanh nghiệp bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.
 
Việc ban hành Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân không chỉ là một bước tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ công dân mà còn có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, giá trị và tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử trong phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số ở nước ta theo mục tiêu Đề án 06 của Chính phủ.
 
Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

 
Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), tại phiên họp chuyên đề pháp luật ngày 02/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật, trong đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với tên gọi, phạm vi điều chỉnh, các chính sách lớn của dự án Luật và các quy định của dự thảo Luật; hồ sơ dự án Luật bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thảo luận và thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. 
 
Để đảm bảo công tác tuyên truyền về các dự án luật nói chung, cũng như  Luật Căn cước; dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) nói riêng đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, vị trí, vai trò quan trọng của các dự án luật đối với xã hội và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP cũng mong muốn các ban ngành, đoàn thể, lực lượng Công an, nhất là các cán bộ nòng cốt làm công tác chuyên môn quản lý hành chính tại các phường, xã trên địa bàn thành phố... tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV bằng những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo chính xác, kịp thời.
 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến và cung cấp những thông tin quan trọng, những nội dung cơ bản, đặc biệt là các điểm mới của Luật Căn cước cũng như sự cần thiết và những nội dung cơ bản, những chính sách mới của dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); khẳng định Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) ra đời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đồng thời phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới, cũng như khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 
Thông qua Hội nghị đã giúp cho các đại biểu nắm vững những điểm mới của Luật Căn cước; dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Qua đó, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về Luật căn cước và các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Từ đó ủng hộ và hỗ trợ lực lượng Công an trong quá trình triển khai, thực hiện.
Mai Hà - Lan Anh
Tìm kiếm