Trà Vinh: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách

19/06/2024
Để bảo đảm công tác triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt chất lượng, đúng tiến độ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy Trà Vinh, Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết quy định xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bản tỉnh.
Theo đó, dự thảo Nghị quyết gồm có 08 Điều, dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, tại Kỳ họp thứ 15 vào ngày 27, 28, 29/6/2024 để cho ý kiến. Theo dự thảo Nghị quyết, Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách và quyền lợi cao hơn so với trước đây.
 
Tại Điều 2, Điều 3 của dự thảo Nghị quyết có quy định Tổ bảo vệ ANTT được thành lập tại các ấp, khóm thuộc đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; mỗi ấp, khóm được thành lập 01 Tổ bảo vệ ANTT. Về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT được quy định cụ thể như sau: (1) Đối với ấp, khóm có quy mô dân số dưới 3.000 người bố trí 03 thành viên/Tổ, gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 01 Tổ viên; (2) Đối với ấp, khóm có quy mô dân số từ 3.000 người đến dưới 4.000 người bố trí 04 thành viên/Tổ, gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 02 Tổ viên; (3) Đối với ấp, khóm có quy mô dân số từ 4.000 đến dưới 5.000 người bố trí 05 thành viên/Tổ, gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 03 Tổ viên; (4) Đối với ấp, khóm có quy mô dân số từ 5.000 người đến dưới 6.000 người bố trí 06 thành viên/Tổ, gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 04 Tổ viên; (5) Đối với ấp, khóm có quy mô dân số từ 6.000 người đến dưới 7.000 người bố trí 07 thành viên/Tổ, gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 05 Tổ viên; (6) Đối với ấp, khóm có quy mô dân số từ 7.000 người trở lên, cứ có thêm 1.000 người thì mỗi Tổ bảo vệ ANTT sẽ được thêm 01 Tổ viên.
 
Lực lượng Bảo vệ dân phố và Dân phòng tham gia diễn tập.

 
Tại Điều 4 của Nghị quyết về chế độ, chính sách nêu rõ, mức hỗ trợ hằng tháng đối với Tổ trưởng là 1.800.000 đồng/người/tháng; Tổ phó là 1.600.000 đồng/người/tháng; Tổ viên là 1.400.000 đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, thành viên Tổ bảo vệ ANTT còn được hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm y tế, 10% chi phí mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi thực hiện nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ca. Trong trường hợp được điều động thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc hoặc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng sẽ được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm 90.000 đồng/người/ngày.
 
Dự thảo Nghị quyết còn quy định cụ thể về đảm bảo điều kiện hoạt động của Tổ bảo vệ ANTT, như hỗ trợ kinh phí mua văn phòng phẩm, mua sắm trang phục, huy hiệu, phù hiệu, giấy chứng nhận, kinh phí sửa chữa, công tác tập huấn, diễn tập, hội thi…
 
Ngoài ra, Công an tỉnh đã tham mưu ban hành dự thảo Quyết định thành lập 755 Tổ bảo vệ ANTT với 2.299 thành viên, trong đó có 755 Tổ trưởng, 755 Tổ phó và 789 Tổ viên.
Hồ Giang - Lê Hòa
Tìm kiếm