• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/05/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 06/07/2024

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc