• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/09/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/11/2023